Projektledning av vingårdar på Mallorca

Vi har alla förutsättningar som behövs för genomföra projekt med bästa resultat

Lantbruksingenjörer
Laboratorie för jordanalys
Markberedning och byggnation
Lantbruksmaskiner och underhållsutrustning
Rådgivning för varumärke och marknadsföring
Försäljningskanaler för den färdiga produkten